Änglamediumkonsultation

600 kr800 kr

”Det vackraste vi kan uppleva är mysteriet. Det är källan till all sann konst och vetenskap.”
Albert Einstein

Varje konsultation jag har haft har varit fylld av glädje, humor, medkänsla, en vilja att förklara på ett sätt så att mottagaren verkligen förstår och får en tydlig upplevelse av att det är en gemensamt åtagande för hela teamet att stödja och coacha den som lever i en kropp till den allra bästa upplevelsen av livet.

Min roll är att vara språkröret/telefonledningen/tolken som möjliggör kommunikationen. Du kan tänka dig mig som en mobil utan avlyssningsmöjlighet. Det kan vara bra att veta att jag bara minns små fragment om ens något efter att konsultationen är över, så har du frågor om något är det bäst att ta dem direkt.

Det är bra att veta att jag som änglamedium uttrycker det jag får till mig så klart jag kan, men att jag och min kropp också är som ett filter dvs. vad mina sinnen plockar upp påverkas lite av vem jag är. Jag kan följaktligen inte leverera absoluta sanningar utan berättar vad jag uppfattar, visar på tendenser och förmedlar tips och råd utifrån det.

Om du främst är intresserad av att samtala med släktingar och vänner som dött är det troligen bättre att du besöker ett annat medium, som är mer inriktad på det och bra på att få kontakt med dem. Jag är betydligt bättre på att hålla kontakt med guider och änglar än med släktingar.

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Fördjupning

Jag samarbetar alltid med ärkeänglarna för att se till att bara de som har med klienten att göra kommer igenom och att kommunikationen alltid är klar och kärleksfullt stödjande. Du behöver inte tro på änglar eller ens gilla idén med änglar för att ha glädje av konsultationen. Änglar är precis som allt annat koncept, som vi kan använda för att göra vår värld begriplig. Jag uppfattar dem som ett icke-religiöst gruppmedvetande, som finns där som hjälp och stöd genom hela livet. Dessutom har de en härligt varm humor.

Det brukar ingå tydliga och praktiskt inriktade tips om hur t.ex. problem kan lösas, hälsan förbättras, missförstånd klaras upp i relationer, den egna kommunikationen med teamet stärkas och den allmänna livsupplevelsen förbättras ytterligare.

Det finns många olika orsaker till varför någon väljer att komma på en änglamedium konsultation;

 • få en överblick över dagsläget i livet
 • få förståelse för relationsproblem
 • få andra perspektiv på sitt yrkesliv
 • se en tidigare händelse ur andra perspektiv
 • förstå sitt husdjur bättre
 • uppleva sin livsväg tydligare
 • se och förstå kopplingar från dåtiden in i nutiden
 • lära känna sin skyddsängel
 • lära känna sitt guide-team
 • förstå eventuella orsaker bakom fysiska symtom
 • få fler vinklar belysta i valsituationer
 • m.m. m.m.

Min lärare Birkan Tore berättar

Änglamediumskap är inte ett religiöst sätt att utföra mediumskap. Vi arbetar med dessa ljusvarelser från ett andligt perspektiv, helt icke-religiöst. Metoden är utvecklad särskilt för de extra sensitiva ljusarbetare som resonerar väl med änglarnas sfär eller känner en närhet till de högre sfärerna i den andliga sfären.

Änglarna närvaro vid konsultationen skapar en säkerhet och en ökad trygghetskänsla för både klienten och mediumet.

Detta är inte ett bättre sätt, utan ett annat sätt, att få kontakt med den andliga världen.

De som undrar om denna metod är något för dem kan alltid få klarhet genom att inom sig själva känna efter om det finns en nyfikenhet eller önskan att lära sig mer. Ett annat sätt är att boka tid för en konsultation och prova på.

Mer information om Birkan


Hur går det till?

Det är en fördel för dig om du förbereder frågor och ämnen du vill tala om för då ser ditt team till att alla som behöver vara närvarande är det när konsultationen sker.

Vi sitter i var sin stol och har ett samtal, antingen på en av klinikerna där jag arbetar eller över telefon. Under konsultationen använder jag ibland olika kortlekar som visuellt stöd för intuitionen och kommunikationen. Jag samtalar med dig, din skyddsängel, ditt guide-team, eventuella släktingar och andra som har något att tillägga. Precis på samma sätt som jag gjort om vi alla hade kunna se varandra och satt runt samma bord. Med den skillnaden att jag ibland ser ut att titta på tomma luften.

Det är bra att veta att jag som medium uttrycker det jag får till mig så klart jag kan, men att jag och min kropp också är som ett filter dvs. vad mina sinnen plockar upp påverkas lite av vem jag är. Jag kan följaktligen inte leverera absoluta sanningar utan visar på tendenser och förmedlar tips och råd.

Tack vare min egen bakgrund, mina yrkeserfarenheter, intressen och kunskaper från allt jag studerat är det extra lätt att kommunicera genom mig när det gäller hälsa, livsfilosofi, yrkesproblematik, förståelse för olika sidor i relationer, gamla minnen, kreativitet, talanger, känslor och att få kontakt med djur.

Typ av behandling

Telefon 45 min, Telefon 25 min, Klinik i Uppsala, Klinik i Stockholm