Behandlingar och Konsultationer

”Människan offrar hälsan för att hon ska tjäna pengar. 
Sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan.

Hon är så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet. 
Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden.

Hon lever som om hon aldrig skulle dö.
Sedan dör hon utan att ens någonsin ha levt.”

Dalai Lamas svar på frågan ”Vad förvånar dig mest?”

OBS! Ingen av de behandlingar eller konsultationer jag tillhandahåller är ett substitut för vedertagen medicinsk vård. De är ett komplement.

Det finns en fantastisk potential inom oss alla. Oavsett om det gäller att läka ett fysiskt problem, komma tillrätta med en livsstil eller ett tankemönster, som inte längre passar in i det liv vi vill leva.

Jag arbetar med olika tekniker för att ge din kropp och ditt sinne möjlighet att återupprätta, stärka och bibehålla bästa möjliga funktion i din fysiska kropp, dina känslor och ditt sätt att tänka. Mitt mål är att du ska känna dig frisk, tillfreds och lycklig.