Intuitiv coaching

800 kr960 kr

”Det är så roligt att leva, för då får en si hur det går.”
Johan Axel Gustaf Acke

Målet är friskhet i tanke ord och handling.
Att sikta framåt för att nå nya mål istället för bakåt och nå gamla.

Det är bra att veta att jag som intuitiv uttrycker det jag får till mig så klart jag kan, men att jag och min kropp också är som ett filter dvs. vad mina sinnen plockar upp påverkas lite av vem jag är. Jag kan följaktligen inte leverera absoluta sanningar utan berättar vad jag uppfattar, visar på tendenser och förmedlar tips och råd utifrån det.

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Fördjupning

Med friskhet menar jag din förmåga att förhålla dig till tillvaron utan att störas av de av dina egna beteende- och tankeprogram, som inte har med tillfället att göra. Utan att se på det som sker och det du gör med friska, vakna, öppna ögon som tar in vad som sker istället för att ägna dig åt tolkning genom den känslomässiga dimman från förfluten tid.

Coachningen är ett öppet samtal om valfritt ämne. Det kan röra praktiska problem i privatliv eller yrkesliv, relationsproblem privat eller i yrkeslivet, sorgearbete efter annans död eller inför den egna döden, problematik runt närståendes eller egen sjukdom etc. Samtalet syftar till att du når din egen friskhet genom aha-upplevelse, förståelse, skiftat perspektiv och medkänsla med dig själv. Samtalet tar upp till 45 minuter per gång.

Jag har över 20 års erfarenhet av att arbeta med intuitionen som verktyg. Är inte utbildad psykolog eller psykoterapeut, men är bra på att lyssna och höra vad du verkligen uttrycker. Jag har gott om livserfarenhet – både egen och andras – från att under hela mitt vuxna liv arbetat med att lyssna på andra både som terapeut och som maskör och av att vara verkligt närvarande i mitt eget liv.

Hur går det till?

Vi sitter i var sin stol och har ett samtal, antingen på en av klinikerna där jag arbetar eller över telefon.

Klinik

Stockholm, Uppsala, Via telefon